• Prečo dosahujete lepšie výsledky ako ja ?

  Máme viac skúseností, lebo nerobíme nič iné, ako vymáhanie pohľadávok. Vy máte svoj predmet podnikania, my tiež. Navyše odovzdanie pohľadávky je dôležitý psychologický moment, dokážeme s dlžníkom rokovať konkrétnejšie a rýchlejšie.
 • Od akej výšky pohľadávky môžete vymáhať ?

  Nemáme spodnú hranicu výšky pohľadávky. Ak Vám dlžia niekoľko tisíc, môžeme ich vymáhať..
 • Mám pohľadávku voči fyzickej osobe - občanovi. Je možné ju vymáhať?

  Áno. Riešime pohľadávky voči právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom i fyzickým osobám - občanom.
 • Koľko to bude stáť?

  Platíte nám províziu z vymoženej čiastky, presné podmienky a ceny obsahuje mandátna zmluva. Ak máte zaujímavé pohľadávky, ponúkneme Vám zníženie sadzieb. Kontaktujte nás.
 • Oplatí sa to?

  Naše provízie sú väčšinou nižšie ako náklady na Vašich zamestnancov, ktorí sa riešením pohľadávok zaoberajú ich mzdy, poistenie, dane, telefóny, cestovné náhrady, kancelárie či prevádzka áut a iné náklady. Navyše nám platíte iba vtedy, ak svoje peniaze dostanete. Vašich zamestnancov i v prípade, že sa to nepodarí. Za úvahu stojí i úspora.
 • Aké sú riziká ?

  V podstate žiadne. Pohľadávka ostáva vo Vašom vlastníctve, provízie nám platíte len z vymožených čiastok, a to až po ich pripísaní na Váš účet.
 • Aké pohľadávky vieme riešiť ?

  Tie, ktoré sú právne v poriadku, dlžník má nejaké príjmy alebo majetok a je možné ho kontaktovať.
 • Ako to robíte ?

  Rokujeme s dlžníkmi o zaplatení, tvrdo a nekompromisne, využívame všetky zákonné možnosti. Všetko je však v medziach zákona, konkrétny postup je našim know-how.
 • Kde získam informácie o tom, čo ste urobili ?

  Každý náš pracovník musí ukladať všetky informácie o rokovaniach s dlžníkmi do počítačovej databázy. Vďaka prepojeniu stačí zavolať +421 48 412 31 32 alebo nám poslať e-mail so žiadosťou o informácie.
 • Kedy je najvyššia úspešnosť ?

  Ak je pohľadávka odovzdaná včas a je s kým rokovať. Preto s odovzdaním neváhajte.
 • Akú spoluprácu odporúčate ?

  S väčšinou klientov nadväzujeme trvalú spoluprácu, ak sa objaví nezaplatená pohľadávka, klient nám ju odovzdá a my sa pustíme do práce. Vy dostanete svoje peniaze vo veľmi krátkej dobe.