Spoločnosť VILIS, s.r.o. bola založená v auguste 2005 ako inkasná agentúra, ktorej zakladatelia majú bohaté skúsenosti vo vymáhaní pohľadávok datované od roku 1998. Pohľadávky pochádzali zo zmlúv o finančnom leasingu automobilov , technológií, splátkového predaja a obchodnej činnosti. Vymáhanie pohľadávok realizujeme formou majetkového alebo finančného vysporiadania. Počas našej praxe bolo doteraz dlžníkom odobratých viac ako 500 vozidiel v hodnote prevyšujúcej 200 mil. Sk, 53 technologických zariadení v hodnote 25 mil. Sk a vyplatená hotovosť vo výške 40 mil. Sk. Efektivita vymáhania pohľadávok dosahovala v priemere 95 % úspešnosť, čo predstavovalo celkovú hodnotu prevyšujúcu 265 mil. Sk.

Vychádzajúc zo súčasnej ekonomickej situácie, keď aj vaša spoločnosť môže mať ťažkosti s neplatiacimi obchodnými partnermi, zákazníkmi v splátkových predajoch a leasingu a zvažujete možnosť, že dohľad nad platobnou morálkou oddelíte od vašich podnikateľských aktivít, môžeme byť práve my tí, ktorí vám pomôžu na základe našej špecializácie vyriešiť tieto niekedy zdanlivo neriešiteľné prípady. K riešeniu preberáme ako jednotlivé pohľadávky, tak aj celé súbory, ktoré sú podrobené prvotnej analýze, kde zisťujeme predovšetkým bonitu dlžníka a následne navrhujeme riešenie. Akékoľvek pohľadávky musia byť samozrejme legitímne. Jedným z podstatných aspektov je skutočnosť, že ku každému obchodnému prípadu pristupujeme individuálne – každá pohľadávka je iná ako aj dlžník. Na každý jednotlivý prípad je vedená dokumentácia a vždy pridaná správa o realizovaných opatreniach, prevedených úkonoch či navrhovaných riešeniach.

V prípade, keď sa z objektívnych dôvodov nepodarí pohľadávku vymôcť, poskytneme vám informácie o zistených aktivitách dlžníka ( nehnuteľnosti, pozemky, motorové vozidlá, príp. zmena adresy atď..), odporučíme ďalší postup a po dohode sa buď aktívne alebo pasívne podieľame na ďalších úkonoch.

Prečo si vybrať VILIS, s.r.o. ?

 • Zameriavame sa výhradne na vymáhanie pohľadávok a súvisiace služby.
 • Máme viac ako deväť rokov skúseností.
 • Výborná znalosť slovenského prostredia, vďaka ktorej je naša úspešnosť vyššia ako u konkurencie.
 • Zameriavame sa na dlhodobý obchodný vzťah s klientom - väčšina klientov nám postupuje svoje ďalšie pohľadávky na vybavenie.
 • Nemáme obmedzenú spodnú hranicu pohľadávok, sme schopní prevziať celé Vaše saldo.
 • Províziu z vymožených pohľadávok nám platíte až po zaplatení dlžníkom.
 • Vymožené peniaze idú priamo na Váš účet.
 • Vymáhame po celom území našej republiky.
 • Naša počítačová sieť zaznamenáva aktuálny stav riešenia pohľadávok, tieto údaje sú Vám na požiadanie k dispozícii.
 • Prípady riešia skúsení pracovníci, preto je vždy zvolený primeraný postup voči dlžníkom.
 • Všetko je pochopiteľne v medziach zákona !